Predstavitev

Skozi slikovito pokrajino Vipavske doline se pot vije do vasice, znane po slapovih in vinogradih – Slap. V naselje nas pripelje cesta, ki se razprostira prek kamnitega mostu čez potok Močilnik. Vas je dobila ime po slapovih, ki nastajajo iz voda različnih bližnjih potokov. Poleg voda ponuja Slap še zanimive stavbe, kamnite portale, vodnjake, prostrane vinograde in še kaj.

slap panorama1

Vas je strnjena, leži v Zgornji Vipavski dolini, razpeta med Goške griče in Planino. Postavljena je na sončno stran, na nekoliko privzdignjenem delu, obrnjena proti zahodu, kjer se že kažejo značilnosti kraškega reliefa. Obdana je z veliko obdelovalnimi površinami, njivami in travniki, predvsem prevladuje vinogradniška kmetijska panoga.  Ob poljedelstvu je postajalo vinogradništvo vse pomembnejša panoga, že v 19. stoletju so začeli načrtno zasajati vinograde. Prve zapise o slapenskih vinogradih dobimo v srednjeveških urbarjih. Že Valvazor je leta 1689 napisal, da so solze vinogradov na Slapu najslajše. Slapenci so se leta 1894 vključili v vinarsko zadrugo, ki je bila prva na Kranjskem in je pospeševala razvoj vinogradništva in vinarstva. Svojevrsten dokument preteklosti vasi je ostanek glagolskega rokopisa iz začetka 15. stoletja.

Vas šteje okrog 400 prebivalcev in je sestavljena iz več zaselkov: Frlanov konc  Majerija, Pod stajami, Poreče, Rovna in Žoržev kraj.  Med vodnimi viri v okolici vasi je najpomembnejši Slapenski potok, ki se napaja iz številnih pritokov, na katerih ob obilnem deževju nastanejo tudi slapovi. Eden od izvirov priteče izpod Erzelja kot Zlata voda.