O projektu

Občina Vipava je v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER prejemnik sredstev za operacijo: »Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap«. Program razvoja podeželja 2014–2020 je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, ki pomeni programsko podlago za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Z operacijo, ki je bila odobrena v okviru LAS Vipavska dolina, želi občina skupaj s partnerji in skladno z usmeritvijo Zelene politike slovenskega turizma aktivirati značilne notranje vire in potenciale podeželja, saj so se zavezali k spoštovanju načel za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Vipavski dolini.

Ideja, ki jo je vodilni partner podprl, je prišla od spodaj navzgor s strani lokalnih turističnih delavcev, ki zaznavajo vse večje povpraševanje po kulinaričnem trendu "revne kuhinje" – kuhati lokalno, sezonsko, z zdravimi sestavinami, kar pomeni dodano vrednost, ki jo kupci iščejo. Konkretno gre za sestavine in postopke, s katerimi se Primorska lahko identificira, saj v Sloveniji izstopa po uporabi užitnih divjih rastlin v vsakdanji kulinariki.

Ob vodilnem partnerju Občini Vipava se je tako oblikovalo partnerstvo, ki ga sestavljajo: Majerija Matej Tomažič s.p., Območna obrtno podjetniška zbornica Ajdovščina, Krajevna skupnost Slap in Društvo upokojencev Ajdovščina, ki želi z izmenjavo lokalnega znanja in izkušenj, z medsebojnim učenjem in sodelovanjem povečati lokalno dinamiko in pospešiti uravnotežen razvoj zelenega podjetništva ter prispevati k skrbi za kakovost okolja in njegovo privlačnost.

Operacija se je izvajala na celotnem območju LAS Vipavska dolina, namenjena je bila ciljnim skupinam podjetnikov/gostinskih delavcev, turističnim kmetijam, turističnim delavcem, starejšim brezposelnim in ostalim zainteresiranim občanom obeh občin. Investicijski del operacije – izvedba učne poti -  se je izvajal v naselju Slap.

Poslanstvo

Omogočiti pogoje za ovrednotenje kulinarične dediščine Vipavske doline, ki črpa iz bogate zakladnice divjih užitnih rastlin z namenom, da jo sprejmejo domači turistični delavci ter jo vključijo v raznoliko ponudbo in jo predstavijo tako domačim kot tudi tujim obiskovalcem.

Usposobiti ponudnike, ki bodo z novim znanjem in sodobnim pristopom prišli do prepoznavnih, pristnih jedi in produktov, ki bodo privlačne za obiskovalce. Poučiti obiskovalce o tradiciji tovrstne prehrane in koristnosti divjih užitnih rastlin.

Vizija

V Vipavski dolini ustvarjamo in kreiramo pogoje za razvoj novih produktov in storitev, v katere vključujemo užitne divje rastline ter z mrežo ponudnikov ponujamo vrhunske kulinarične izkušnje.

Strategija

Pri določanju strategije za doseganje zastavljenih ciljev nameravamo cilje doseči postopoma - v obdobju petih let z mrežno aktivacijo endogenih razvojnih potencialov doline, ki bo na trg poslala še nove prepoznavne proizvode (povezava skupne (butične) kulinarične ponudbe, ki vključuje divje užitne rastline, vino, sadje, zelišča, …).

Projekt uvaja tudi nov metodološki pristop, kjer je obiskovalec učne  poti aktivno udeležen (ni le gledalec), je strokovno voden skozi naravna rastišča divjih užitnih rastlin, se uči, svoje znanje in doživetja pa povezuje s poslovnimi priložnostmi.