Kolofon

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum objave spletnega mesta: junij 2019
Naročnik: Občina Vipava
Priprava gradiva:

  • Zasnova vsebine: Orjana V. Grbac
  • Besedila: Dario Cortese, Majda Malik, Andrejka Ščukovt / ZVKDS OE Nova Gorica , Matej Tomažič, Tina Velikonja
  • Prevod v ANG: Jure Velikonja
  • Fotografije: Dario Cortese, Robert Ferjančič, Matej Tomažič

 

Izvajalec: Arctur d.o.o.
Projektni vodja:
Grafična podoba:
Programiranje:
Uporabniška podpora:
 

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995)